Прост начин

да възстановим вашите данъци!

Осребряване на чек (Великобритания)

НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН ДА ОСРЕБРИТЕ ЧЕК ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ако сте получили чека си за възстановени данъци от данъчните власти във Великобритания и имате проблеми с осребряването му, ние ще Ви помогнем!

1. Принтирайте споразумението за осребряване на чек, попълнете го и го подпишете (пример)

2. Направете копие на документа си за самоличност (паспорт или лична карта от двете страни)

3. Напишете “Pay to the order of TT Express UAB” на задната страна на чека и го подпишете (пример)

4. Изпратете всички документи в оригинал, чрез препоръчана поща или ги предоставите лично:

RT Tax България
София 1407
ул. Kап. Тодор Ночев 32
офис 1

Такси:

Осребряване на чек: 30 GBP на чек

Международен банков превод:

безплатенпревод в BGN

9 GBP превод в GBP, когато банковите такси са „споделени“

Ще осребрим чека и ще Ви преведем парите в рамките на месец – месец и половина, от момента, в който сме получили документите.

Имате въпроси?
Email.: info@rttax.bg
Tel.: +359 899 925 992