Лесен начин
да си върнете данъците!
Тел.: +359 899 925 992
Имейл: info@vrashtanenadanaci.bg

Детски надбавки

 

 Надбавка Размер на надбавките в евро (на месец) Възраст на детето
KINDERGELD (Детска надбавка)  192 – 223 EUR  0-25 год


Ако единият от родителите работи (е работил) в Германия, а другият живее с детето в страна от Европейската икономическа зона (ЕИЗ)*, детето може да има право на детски помощи Kindergeld. Ако не сте от страна, част от ЕИЗ, трябва да представите също документ, който удостоверява правото Ви да живеете в Германия. 

Детски надбавки (Kindergeld) се полагат на деца до навършването им на 25 години (ако детето не работи и е все още студент/ка). Целта на детските надбавки е да подпомогнат финансово родителите при отглеждането на децата.

 

Срок: Имате право да получите детски надбавки от Германия за последните 6 месеца.

Стойност на детските помощи: ако имате едно или две деца, на всяко дете се полагат по 194 евро на месец; третото дете има право на 200 евро месечно, а за всяко следващо се отпускат по 225 евро на месец.

 

Цена на услугата: 200 лв, ако е предоставена услуга за детски надбавки (Kindergeld) в Германия. За всяко следващо дете се заплаща допълнително такса на стойност 160 лв. В случай че услугата е подновена, таксата е 80 лв.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с документи Arbeitgeberbescheinigung и/или Lohnsteuerbescheinigung, ние можем да ги изискаме по служебен път от Вашия работодател. Всички останали документи трябва Вие да ни предоставите.

*Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания. Гражданите на Швейцария, въпреки че страната не е членка на ЕИЗ, имат същите права като тези на гражданите на ЕИЗ.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Копие на Lohnsteuerbescheinigung от работодателя;
• Копие на трудовия договор в Германия (Arbeitsvertrag);
• Оригинален документ Arbeitgeberbescheinigung от работодателя;
• Копие на договор за наем (Mietvertrag);
• Копия на документите за настаняване и напускане на жилищните райони в Германия (Anmeldung/Abmeldung). Ако ги нямате, трябва да предоставите пълен адрес на местоживеене в Германия.
• Копие на паспорт или лична карта на двамата родители;
• Копие на удостоверението за брак (преведено от агенция за преводи);
• Удостоверения от двамата родители за получени доходи от родната страна или от Данъчната инспекция „EU/EWR-ES/EEE“ (преведени от агенция за преводи);
• Копие (-я) на акт (-ове) за раждане на детето (децата) (преведени от агенция за преводи);
• Копие (-я) на паспорт (-и) или лична (-и) карта (-и) на детето (децата) (ако имат такива);
• Ако Вашето дете е на възраст между 18 и 25 години, се изисква диплома за завършено средно образование или удостоверение от висшето учебно заведение (преведени от агенция за преводи, оригинални документи);
• Удостоверение от Министерството на труда и социалната политика, гарантиращо, че детето не получава или получава детски помощи в страна от ЕИЗ (преведено от агенция за преводи, оригиналн документ);

Често задавани въпроси:

Какво да правя, ако нямам необходимите документи?
Ако не разполагате с документ Arbeitgeberbescheinigung от работодателя, ние можем да изпратим молба до работодателя.
Всички останали документи трябва да са предоставени от Вас. Без да разполагаме с нужните документи не можем да Ви помогнем да получите надбавките за Вашите деца.
Как ще си получа сумата?
Семейните фондове (Familienkasse) извършват плащания до човек, който работи (е работил) в Германия. Филиали, които помагат с документацията, не могат да получат част от тази сума директно. Това е и причината, поради която е необходимо да се заплати за услугата предварително.
Каква е цената на услугата?
200 лв, ако е предоставена услуга за детски надбавки (Kindergeld) в Германия. За всяко следващо дете се заплаща допълнително такса на стойност 160 лв.
Колко време отнема процедурата за детски надбавки?
Обикновено, необходимото време за получаване на детските надбавки е от 6 до 12 месеца. В някои случаи периодът може да е и по-кратък, и по-дълъг.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

  • В случай че прекратите работата си в Германия, Ваше е задължението да уведомите семейните фондове (Familienkasse). Приключването на работа в Германия означава спиране на детските помощи. Ако не сте нает на работа в Германия, а продължавате да получавате детски надбавки, след определено време е възможно да получите известие от семейния фонд за задлъжнялост.
  • Ако, в съответствие с давностен срок, Ви се полагат надбавки за минал(-и) месец(-и), цялата сума ще бъде преведена наведнъж веднага щом семейният фонд потвърди, че отговаряте на изискванията за получаване на помощи.
  • Семейните фондове в Германия решават дали Ви се полагат или не детски помощи. RT Tax не носи отговорност за продължителността на взимането на решение, самото решение, както и стойността на детските надбавки, която може да получите.

Регистрация

Започнете своята процедура за връщане на надплатените от Вас данъци с RT Tax.

Изпрати
Калкулатор
Каква сума мога да си върна?
 
 
Контакти:

RT Tax Bulgaria
Sofia 1000; bul. Patriarh Evtimii 36 B, office 2
Тел.: +359 899 925 992
Имейл: info@vrashtanenadanaci.bg

 
Пакет с документи за връщане
на данъците

Свалете пакета с документи, попълнете необходимите полета, стартирайте Връщането на вашите данъци.

Следващ